Bullion market

UPDATE : 202406182024/06/18
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Pt900 Pt950 SV925
$81.91 $75.12 $61.44 $64.06 $61.44 $47.77 $49.72 $47.77 $34.08 $35.06 $34.08 $34.60 $34.71 $1.16
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG
$81.91 $75.12 $61.44 $64.06 $61.44 $47.77 $49.72
14KPG 10K 10KWG 10KPG
$47.77 $34.08 $35.06 $34.08
Pt900 Pt950 SV925
$34.60 $34.71 $1.16
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Pt900 Pt950 SV925
$82.21 $75.39 $61.66 $61.66 $61.66 $47.93 $47.93 $47.93 $34.20 $34.20 $34.20 $33.72 $33.84 $0.96
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG
$82.21 $75.39 $61.66 $61.66 $61.66 $47.93 $47.93
14KPG 10K 10KWG 10KPG
$47.93 $34.20 $34.20 $34.20
Pt900 Pt950 SV925
$33.72 $33.84 $0.96
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Pt900 Pt950 SV925
$85.63 $78.54 $64.23 $66.97 $64.23 $49.94 $51.98 $49.94 $35.63 $36.66 $35.63 $36.17 $36.29 $1.21
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG
$85.63 $78.54 $64.23 $66.97 $64.23 $49.94 $51.98
14KPG 10K 10KWG 10KPG
$49.94 $35.63 $36.66 $35.63
Pt900 Pt950 SV925
$36.17 $36.29 $1.21
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Pt900 Pt950 SV925
$85.94 $78.81 $64.46 $64.46 $64.46 $50.11 $50.11 $50.11 $35.76 $35.76 $35.76 $35.25 $35.38 $1.01
24K 22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG
$85.94 $78.81 $64.46 $64.46 $64.46 $50.11 $50.11
14KPG 10K 10KWG 10KPG
$50.11 $35.76 $35.76 $35.76
Pt900 Pt950 SV925
$35.25 $35.38 $1.01

Search Components

Product

Type

For Ring & Bracelet

For Pendant & EarringMetal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Ring-RD Weightloss : 15% Under MOQ : 5% Extra Charge

22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Sv925
RG20
2.0(1.7-2.4)
Unit Price

-

Metal Price
Weight(g)/Pc
0.018
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.019
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.018
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.016
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.016
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.015
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.013
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.015
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.014
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.012
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty -
RG26
2.5(2.4-2.7)
Unit Price

-

Metal Price
Weight(g)/Pc
0.04
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.041
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.039
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.035
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.035
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.033
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.029
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.033
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.03
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.026
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty -
RG30
3.0(2.7-3.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.05
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0521
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0529
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0509
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.044
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0457
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.049
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.039
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0428
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.039
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0336
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
RG35
3.5(3.1-3.8)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.07
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0619
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0649
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0611
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.056
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0574
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.057
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.047
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0524
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.05
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0405
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
RG40
4.0(3.6-4.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.08
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.076
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0759
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.078
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.068
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0698
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.07
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.058
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.061
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.061
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0477
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
RG45
4.5(4.1-4.8)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.094
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.103
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.103
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.08
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.083
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.09
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.061
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0762
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.072
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0587
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
RG50
5.0(4.6-5.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.12
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.099
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.108
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.108
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.083
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0987
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.093
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.075
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0878
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.089
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0688
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
RG57
5.7(5.1-6.0)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.14
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.12
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.132
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.132
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.101
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1156
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.114
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.092
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1008
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.109
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0824
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
RG65
6.5(5.8-6.8)
Unit Price

-

Metal Price
Weight(g)/Pc
0.15
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.164
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.164
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.126
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1437
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.142
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.117
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1279
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.136
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1034
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) - 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty -

Ring-Heart Weightloss : 15% Under MOQ : 5% Extra Charge

18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Sv925
RGHS50
0
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.097
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.123
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.097
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.084
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.109
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.083
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.066
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.099
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.072
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.06
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty

Round Weightloss : 15% Under MOQ : 5% Extra Charge

22K 18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Pt900 Pt950 Sv925
WH20
2.0(1.7-2.4)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.019
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.018
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.019
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.019
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.016
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.017
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.016
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.015
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.016
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.014
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.022
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.029
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.012
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH26
2.5(2.4-2.7)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.045
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0425
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0418
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0425
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0366
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0368
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0363
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0309
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0332
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0309
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.047
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.052
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0256
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH30
3.0(2.7-3.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.058
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0513
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0494
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0513
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0443
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0442
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0439
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.03
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.041
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.039
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.066
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.068
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0317
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH35
3.5(3.1-3.8)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.068
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0621
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0611
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0621
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0541
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0546
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.054
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0463
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0495
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0463
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.08
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.082
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0388
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH40
4.0(3.6-4.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.082
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0711
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0675
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.071
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.058
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0628
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0608
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0545
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0554
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0538
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.095
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.095
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.044
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH45
4.5(4.1-4.8)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.086
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0918
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.086
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0759
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0789
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0729
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.064
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0723
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0662
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.114
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.116
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.057
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH50
5.0(4.6-5.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.117
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.101
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1053
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.099
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.085
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.095
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.091
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.087
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0871
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.089
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.127
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.134
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0714
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH57
5.7(5.1-6.0)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.142
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.124
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.129
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.121
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.105
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1131
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.111
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.098
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1038
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.106
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.153
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.166
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0822
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH65
6.5(5.8-6.8)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.173
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1463
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1606
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1483
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.128
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1383
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.138
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.12
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.129
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.132
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.192
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.205
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1039
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH75
7.5(6.6-7.8)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.219
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.193
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.2058
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.194
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.159
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1748
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.168
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.149
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1573
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.161
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.239
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.255
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.1272
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
WH90
9.0(7.2-9.2)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.28
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.24
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.257
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.257
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.202
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.223
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.223
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.181
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.211
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.211
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.298
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.318
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.16
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty

Short Arm Weightloss : 15% Under MOQ : 5% Extra Charge

18K 18KWG 18KPG 14K 14KWG 14KPG 10K 10KWG 10KPG Sv925
SA26
2.5(2.4-2.7)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.034
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.037
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.037
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.029
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.033
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.032
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.022
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0298
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.029
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.0239
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
MOQ(pc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500
Order Qty
SA30
3.0(2.7-3.3)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.044
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.048
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.048
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)
Unit Price
Metal Price
Weight(g)/Pc
0.038
Weight Price/Pc (USD)
0
Labor/Pc (USD)
Royalty/PC (USD)